1.juni i Aarhus: Interessegruppemøde for indvandrersundhed

Til første interessegruppemøde for indvandrersundhed i Aarhus var der stor opbakning. Derfor holder vi endnu et møde, hvor nye ansigter også er meget velkomne.

Mødet afholdes 1.juni, 2016, kl 16-18 på Aarhus universitetshospital Skejby. Indgang 1, 1 sal, lokale 28

Program for mødet:

 1. Velkommen og siden sidst
 2. Tolkning. Ved Arndis Svabo, sygeplejerske fra Indvandrermedicinsk Klinik i
  Odense(IMK)
 3. En antropologisk vinkel på mødet med flygtninge i sundhedsvæsnet. Ved Helene Loft,
  antropolog og Anne Mette Hvass, sociallæge begge fra Sociallægeklinikken i Aarhus
  kommune.
 4. Emner til næste gang
 5. Evt.

Mødet er gratis for dem som er medlem af SIS, for ikke-medlemmer koster mødet 50 kr. Du kan melde dig ind i SIS her.
Tilmelding senest mandag 30.5 til: chrhns@rm.dk.
Ønsker du at blive tilmeldt mailinglisten til SIS Århus skriv til samme mailadresse