Årsmøde 2019

Migration og sundhed set i et integrationsperspektiv

Den 4. juni 2019 kl. 9-17 afholder Dansk Selskab For Indvandrersundhed (SIS) årsmøde i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) og de Indvandrermedicinske klinikker på Odense og Hvidovre hospital.

Årsmødet afholdes i Mærsk Tårnet, Blegdamsvej 3B, København, Nielsine Nielsen Auditoriet.

Du kan tilmelde dig nederst på denne side.

Program for dagen

9.00-9.30 Velkomst v. formand for SIS, Marie Nørredam, og dagens vært.

9.30-10.30 Tema 1: Sundhedstilstanden blandt nyankomne voksne og børn

 • ”Status på sundhedsmæssige modtagelser”, Annette Abell, Socialinstitutionen Århus
 •  ”Børn på flugt – erfaringer med helbredsscreen efter ankomst til Københavnsk Kommune”, Alexandra Kruse, Indvandrermedicinsk Klinik, Hvidovre Hospital
 • “Trivsel blandt børn på udrejsecenter Sjælsmark”, Rie Bornfeld og Solveig Kristin Gunnarsdóttir, Røde Kors.

10.30-12.30 Tema 2: Politikker og Sundhed

 • ”Den anden virkelighed: tanker og tal om integration i Danmark”, Hans Lassen, Sisyfos.
 • ”Ghettoliv og Sundhed”, Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital.
 • ”Trivsel blandt flygtningefamilier og deres børn i et boligsocialt område”, Tania Dræbel, Københavns Professionshøjskole.
 • “Effects of non-health-targeted policies on migrant health”, Helena Honkaniemi, Stockholm University. 

12.30-13.00 Frokostpause

13.00-15.00 Tema 3: Fattigdom og Sundhed

 • ”Perspektiver på sundhedstilstanden blandt hjemløse romaer i København”, Camilla Ida Ravnbøl, Københavns Universitet.
 • ”Familier på Integrationsydelse – konsekvenser for adgang til sundhed”, Lisbeth Garly Andersen, Institut for Menneskerettigheder.
 • ”Fattigdom blandt børn og indvandrere i Danmark”, Anne Grethe Thede Jensen, Sundhedsplejersker styrker integration.
 • ”Vi tager jo drømmene fra dem”, Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtning, Dansk Flygtningehjælp.

15.00-15.15 Kaffepause

15.15-16.00 Tema 4: Kulturelle møder i sundhedsvæsenet

 • Paneldebat: ”Det gode møde, håndtering af tværkulturelle udfordringer i sundhedsvæsenet”.

Afslutningsvis vil SIS uddele to priser til initiativer og projekter, som i årets løb har ydet en særlig indsats for at fremme sundhed og integration. Dagen rundes af med en lille reception.

Pris og tilmelding

Prisen for deltagelse, inklusiv let frokost, kaffe og efterfølgende bobler og snacks, er:

 • 175 kr. for medlemmer af SIS og studerende. Organisationsmedlemmer af SIS kan tilmelde op til fem deltagere til denne pris.
 • 350 kr. for øvrige.

Du kan tilmelde dig via formularen herunder.

Tilmelding til SIS Årsmøde 2019
Tilmelding til SIS' årsmøde i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed og de Indvandrermedicinske klinikker på Odense og Hvidovre hospital.
Indtast da dit firmas EAN-nr, eller indiker, at du ønsker den tilsendt pr. mail.