Flygtningebørn i Danmark: Mødet med sundhedsvæsenet

Gå-hjem-møde for læger, sygeplejersker og andet personale der møder flygtningebørn i sundhedsvæsnet.

  • Hvad er godt at vide når vi møder disse børn?
  • Hvilke udfordringer møder børnene i sundhedsvæsenet?
  • Hvilken rolle kan sundhedspersonale spille for at sikre børnene den rette behandling?

Tid: Mandag d. 11. januar, kl 15:30-18:30, auditorie 93 på Rigshospitalet
Arrangører: Enhed for Global Sundhed, Rigshospitalet
Tilmelding: Anna.karen.haugaard@regionh.dk eller på facebook. Deltagelse er gratis.
Konferencier: Journalist Lene Torp Carlsen

Program
• 15.30: Velkomst og introduktion
• 15.45: Uledsagede flygtningebørn
o Rejsen: Fortælling om et barns vej til Europa. Hvad skal vi have i baghovedet, når vi møder flygtningebørn i sundhedsvæsenet? V/ Journalist og filminstruktør Lars Borking.
• 16.15: Ankomsten til Danmark
o Modtagelsen: Hvad siger reglerne om den sundhedsfaglige indsats ved modtagelse af flygtningebørn? Bliver reglerne fulgt? V/ børnelæge Alexandra Kruse
o Typiske problemstillinger i klinikken – et familieperspektiv. V/ ovl., prof. Morten Sodemann
• 16.45: Pause
• 17.00: Udokumenterede børn
o Hvilke regler og praksis omgiver de udokumenterede børns kontakt med sundhedsvæsenet aktuelt? Status på området. V/ jordemoder Camilla Tved
• 17.15: Lov og rettigheder
o Sundhedshjælp ifølge børnekonventionen? V/ Inger Neufeld, Red Barnet.
o Hvilket juridisk felt omgiver sundhedsvæsenets møde med flygtningebørn? Hvilke problemstillinger står man i som sundhedsperson? V/ advokater Kristian Braad Jensen og Christina Poplador.
• 17.45- 18.15: Debat
o Oplæg og debat om mødet mellem national lovgivning, internationale konventioner og etisk forpligtigelse, i lyset af aftenens oplæg. V/ prof., ovl. og medlem af etisk råd, Gorm Greisen.