Formål

Formålet med selskabet er at arbejde for at fremme sundheden i bredeste forstand blandt flygtninge, indvandrere og asylansøgere, og medvirke til at udvikle sundhedsvæsenets indsat med henblik på at bidrage til at reducere den stigende ulighed i sundhed.
Selskabet vil arbejde for at øge viden om indvandreres sundhed og sygdom (både voksne og børn) i offentligheden og hos relevante organisationer, institutioner og myndigheder i Danmark.
Selskabet skal også fremme forskning og uddannelse på feltet og medvirke til at forbedre sundhedsvæsenets indsats for forebyggelse, diagnostik, og behandling af sygdom i de nye befolkningsgrupper i Danmark og blandt deres efterkommere.
Dansk Selskab for Indvandrersundhed arbejder på en lang række områder for at opfylde selskabets formål, og selskabets medlemmer har i høj grad mulighed forat påvirke aktiviteterne. Du kan skrive på bestyrelse@indvandrersundhed.dk og indsende en ide til et arrangement eller en aktivitet.

syriske-flygtninge

Selskabets formål er at arbejde for at fremme indvandrernes sundhed og sundhedsvæsenets indsat overfor indvandrere i Danmark med henblik på at bidrage til at reducere sundhedsforskellene mellem forskellige grupperinger i samfundet.

Selskabet arbejder for at fremme:

  • Viden om og indsigt i indvandreres sundhed og sygdom (herunder flygtninge og udokumenterede indvandrere), blandt voksne og børn, såvel i offentligheden som i relevante organisationer og institutioner, forvaltningsmæssige sammenhænge m.v.
  • Forskning og uddannelse på feltet, herunder videre- og efteruddannelse, vedrørende indvandreres sundhed.
  • Udvikling og forbedring af vilkårene for indvandrere og deres børn af betydning for deres sundhed, herunder sundhedsvæsenets indsats for forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdom for dermed at medvirke til at sikre lighed i sundhed og lige adgang til sundhedsydelser.

Vi arrangerer seminarer og stiller os til rådighed for rådgivning af myndigheder og institutioner og deltager i den offentlige debat.