Generalforsamling 22. maj 2018

Dansk Selskab for Indvandrersundhed afholder sin årlige generalforsamling 22. maj 2018 kl. 16-18 på Center for Sundhed for Samfund, Øster Farimagsgade 5, København, lokale 7.0.08

Program for dagen

 • 16:00-16:30 Oplæg “Muhabet – meget mere end et værested” v. Lise Poulsen, leder, Muhabet og Mona Rosenberg, projektleder, Muhabet
 • 16:30-17:30 Ordinær generalforsamling
  • Valg af dirigent og referent
  • Formandsberetning, v. Marie Nørredam
  • Aflæggelse af regnskab for 2017 og godkendelse af budget for 2018 v. Marie Nørredam
  • Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne
  • Beretning fra SIS interessegrupper: Sundstart v. Marieke Leemreize og SIS-Århus v. Charlotte Dyrehave
  • Valg af 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
  • Valg af revisorer
  • Eventuelt

Alle er velkomne, tilmeld dig gerne på sekretariat@indvandrersundhed.dk.