Kursus 28. februar: Flygtninge- og indvandrermedicin

Lægeforeningen afholder kursus i flygtninge- og indvandrermedicin 28. februar kl. 9-16, i Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

Om kurset
Kurset henvender sig til alle læger, der møder flygtninge/indvandrerpatienter på sygehus, almen praksis eller privat praktiserende læger. Kurset er opbygget omkring diskussion af komplekse patientcases fra Indvandrermedicinsk klinik i Odense. Der vil endvidere være praktisk tværkulturel klinisk øvelse omkring tolkning og sygdomstolkning.

Underviserne er Professor, overlæge Morten Sodemann og overlæge Charlotte Sølver Rehling.

Du kan læse mere om kurset her og tilmelde dig her.