Opstartsmøde i SIS Aarhus d. 24/2

Som en interessegruppe i Jylland under Dansk Selskab for indvandrer sundhed (SIS) http://www.indvandrersundhed.dk/ , inviterer vi dig til et opstartsmøde i SIS Aarhus.

Overordnet formål er at udbedre kendskab til indvandrermedicin og højne fagligheden inden for emnet. Dette vil blive formidlet som:

  • Gå hjem møder
  • Kurser og seminarer

Første møde vil blive afviklet Ons d. 24.2 kl. 15-18 på Aarhus Universitets Hospital

Infektionsmedicinsk afd. Q Konference A. Indgang 1, 1 sal

Indmeldelse i SIS kan ske fra hjemmeside. http://www.indvandrersundhed.dk/bliv-medlem/

Dagsorden:

  1. Hvad er SIS v. Christian Wejse afdelingslæge Ph.d. på Infektionsmedicinsk afdeling AUH
  2. Indvandremedicinsk klinik v. Christian Wejse
  3. Helbredsundersøgelser af nyankommne flygtninge læge Anne Mette Hvass Sociallæge Aarhus Sociallægeinstitution og frivillig på Røde kors klinikken
  4. Røde kors klinik v. Jane Agergaard læge ph.d. og Charlotte Dyrehave Sygeplejerske MMA. Begge ansat på Infektionsmedicinsk afdeling AUH og frivillige på Røde Kors klinikken for udokumenterede flygtninge