Seminar 23. november: Patientsikkerhed: Hvordan står det til med patienter med anden etnisk baggrund?

SIS inviterer til seminar med titlen: PatientsikkerhedHvordan står det til med patienter med anden etnisk baggrund?

Seminaret afholdes d. 23 november, 2016 kl. 15.00 – 16.30

Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, lokale: 1.1.18

Arrangementet er gratis og tilmelding skal ske på sekretariat@indvandrersundhed.dk senest d. 21. november.

Program

15.00-15.10: Velkomst ved Marie Nørredam, Formand for SIS

15.10-15.30: ”Hvad er patientsikkerhed og hvor langt er vi i forhold til patienter med anden etnisk baggrund?” ved Britt Wendelboe, Vicedirektør Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

15.30-15.50: ”Kun en tåbe frygter ikke sproget – når fejl og fordomme bliver rutine rammes patientsikkerhed” Professor Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital.

15.50-16.10: ”Betydning af kultur og religion for compliance”, Farmaceut Afsaneh, Indvandrermedicinsk Klinik, Hvidovre Hospital.

16.10 -16.30 diskussion.

Baggrund

I 2004 trådte Lov om patientsikkerhed og rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet i kraft. Nogle af de erklærede mål for arbejdet med patientsikkerhed er, at forebygge fejl før de sker, at fremme en forbedringskultur i sundhedsvæsnet, samt inddrage patienter som aktive medspillere. Hvordan øget fokus på patientinddragelse og professionelles egen rapportering af utilsigtede hændelser påvirker lighed i sundhed er dog fortsat et åbent spørgsmål, ikke mindst hvad angår indvandrere og etniske minoriteter. SIS sætter derfor fokus på patientsikkerhed for indvandrere og etniske minoriteter, og har i den forbindelse inviteret tre aktuelle oplægsholdere til at give deres bud på emnet som oplæg til en spændende debat.

Oplæg

Generelle udfordringer i patientsikkerhed ved Britt Wendelboe, Vicedirektør Dansk Selskab for Patientsikkerhed

De blinde pletter i patientsikkerhed ved Professor Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital

Kultur, kompliance og praktiske erfaringer ved Afsaneh Ahmadi, farmaceut på Indvandrermedicinsk Klinik, Hvidovre Hospital

Resumé af oplæggene kan læses her.