Seminar d. 28. april: Etniske minoriteter: Hvad gør patientforeningerne?

Seminar ved Dansk Selskab for Indvandrersundhed

Indvandrere og etniske minoriteter udgør en stigende andel af patienter med kronisk sygdom i den danske befolkningen.
Imidlertid kan de opleve barrierer i adgangen til sundhedsydelser på grund af sprog, kulturelle forskelle og manglende viden
om det danske sundhedsvæsen. Det kan resultere i ulighed i sundhed i forhold til danskfødte patienter.

Patientforeningerne har her en vigtig rolle at spille i forhold til patientstøtte- og uddannelse samt forebyggelse og behandling.
Men hvad gør patientforeningerne i forhold til etniske minoriteter? Hvad er eksempler på initiativer og strategier?

SIS har inviteret tre patientforeninger til at fortælle om deres visioner og tiltag i håb om at det kan give anledning
til inspirerende dialog.

Seminaret blev afhold torsdag d.28 april
på CSS, Københavns Universitet, Østre Farimagsgade 14, 1014 København K, lokale: 1.1.18.

Program  – klik på links for at komme til præsentationer

15:00 – 15.05: Velkommen
Marie Nørredam, Formand Dansk Selskab for Indvandrersundhed.

15:05-15.25: Hjerteforeningen
Morten Ørsted-Rasmussen, Forebyggelseschef

15.25 – 15.45: Kræftens Bekæmpelse
Stine Scheuer, Udviklingskonsulent

15.45-15.55: Pause

15:55-16:15: Diabetesforeningen
Anne Sander, Chef for Rådgivning og Frivillighed

16:15-16:30: Diskussion