Seminar d. 21. januar 2020: Frivillighed i indsatsen for indvandreres sundhed og trivsel.

Seminaret afholdes tirsdag d. 21. januar, 2020 kl. 15:30 – 17.00, på Center for Sundhed og Samfund, KU, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.0.22.

Arrangementet er gratis. Tilmelding på sekretariat@indvandrersundhed.dk senest 20/1-2020.

Program
15.30-15.35: Velkomst ved Marie Nørredam, formand for Dansk Selskab for Indvandrersundhed.

15.35-15.50: Anne Cathrine Lausten, frivilligkonsulent, Dansk Flygtningehjælp.

15.50-16.05: Katrine Buhl Jeppesen, frivillig sygeplejerske, Røde Kors’ klinik for udokumenterede migranter.

16.05-16.20: Maja Langhorn, antropolog og Shazia Mughal, frivillig, Bydelsmødrene.

16.20-16.35: Ane Grubb, sociolog, post.doc, Aalborg Universitet ved projekt SAMAKT – samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører.

16.35-17.00: Diskussion og spørgsmål.

Baggrund
Frivillige spiller en central rolle for indvandreres sundhed, trivsel og integration, og vi ved at frivillighed er værdifuldt i forhold til engagement i civilsamfundet. Men der er også et stigende pres på frivillige kræfter med øget tyngde i opgaver, restriktiv flygtningepolitik og et generelt pres på velfærdssystemet. Kom til en spændende eftermiddag med oplæg fra forskellige sider af den frivillige indsats, hvor vi stiller spørgsmålene:
– Hvorfor være frivillig? Hvad motiverer?
– Hvordan passer vi godt på vores frivillige, så de har lyst til at blive ved
– Hvordan finder vi en god balance mellem frivillige og professionelle – hvordan undgår vi at frivillige reduceres til dem, der samler op, der hvor velfærdsstaten slår sprækker?