Seminar d. 3. oktober: Migranter og sundhed – lovgivning og rettigheder

Seminaret afholdes tirsdag d. 3. oktober, 2017 kl. 15.00 – 17.00, på Center for Sundhed og Samfund, KU, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.0.22

Arrangementet er gratis. Tilmelding på sekretariat@indvandrersundhed.dk senest 1/10.

Program

15.00 – 15.20: Velkommen samt præsentation af erfaringer fra Sundhedsklinikken Røde kors ved Vibeke Lenskjold, projektleder for Sundhedsklinikken Røde kors, medlem af SIS’ bestyrelse

15.20 – 16.00: “Udokumenterede migranters rettigheder til sundhed – en menneskeretslig vinkel med særligt fokus på børn og kvinder” ved Eva Ersbøll, cand.jur., ph.d., seniorforsker, Institut for menneskerettigheder

16.00 – 16.40: “Udokumenterede migranters rettigheder til sundhed set ud fra dansk lovgivning” ved Caroline Adoplhsen, cand.jur., ph.d., lektor ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences

16.40 – 17.00: Opsamling og fælles drøftelse

Baggrund
Udokumenterede migranter har ifølge dansk lovgivning kun adgang til offentlig sundhedshjælp i akutte tilfælde. Det samme er i princippet gældende for mennesker, som søger familiesammenføring. Men hvordan harmonerer det med konventioner om menneskerettigheder? Og hvad er det egentlig, loven foreskriver, når vi taler om børn uden registreret ophold? Hvad er op og ned i lovgivningen og hvordan ser praksis ud? Det søger Dansk Selskab for Indvandrersundhed at besvare ved at invitere en række oplægsholdere med stor erfaring inden for området.