Seminar d. 6. februar: Hvad er status på de kommunale helbredsundersøgelser af flygtninge?

Seminaret afholdes tirsdag d. 6. februar, 2018 kl. 15.00 – 16.30, på Center for Sundhed og Samfund, KU, Øster Farimagsgade 5, lokale 2.0.63

Arrangementet er gratis. Tilmelding på sekretariat@indvandrersundhed.dk senest 1/10.

Program
15.00 – 15.10: Velkommen ved Marie Nørredam, formand for Dansk Selskab for Indvandrersundhed

15.10 – 15:30: Erfaringer fra Aarhus-kohorten – resultater fra de første 1000 helbredsvurderinger i Aarhus ved Anne Mette Hvass, læge, Skejby Sygehus

15:30-15:45: Børneundersøgelser på Indvandrermedicinsk Klinik, Hvidovre Hospital ved Alexandra Kruse, læge, Indvandrermedicinsk Klinik, Hvidovre Hospital

15:45-16:00: Hvordan opfatter socialrådgivere og sundhedspersonale anvendeligheden af de helbredsmæssige undersøgelser ved Malene Lindegaard Juul Larsen, Kandidat i Folkesundhedsvidenskab

16:00-16:20: Kommunale erfaringer: Københavnermodellen ved Vicky Hansen, faglig koordinator, Københavns Kommune

16:20 – 16.30: Spørgsmål og opsamling

Baggrund
De kommunale helbredsundersøgelser blev indført som et led i integrationsprocessen i kommunerne i 2013, hvor de blev et obligatorisk tilbud til alle nyankomne flygtninge. Tilbuddet er senere gjort frivil-ligt. Formålet med helbredsundersøgelserne er at forbedre den enkeltes sundhed og at fremme inte-grationen af nye borgere. Helbredsundersøgelserne var i sin tid da de blev indført meget omdiskuteret blandt andet fordi evidens grundlaget var spinkelt. Seminaret søger at belyse de erfaringer og den dokumentation der nu foreligger på de kommunale helbredsundersøgelser.