Seminar d. 6. marts 2019: Tolkeloven – fra politik til praksis.

Seminaret afholdes onsdag d. 6. marts, 2019 kl. 15:00 – 16.30, på Center for Sundhed og Samfund, KU, Øster Farimagsgade 5, lokale 22.0.19.

Arrangementet er gratis. Tilmelding på sekretariat@indvandrersundhed.dk senest 5/3.

Program:
15.00 – 15.05: Velkommen ved Marie Nørredam, formand for Dansk Selskab for Indvandrersundhed
15.05 – 15.25: Erfaringer fra almen praksis ved Lise Dyhr, praktiserende læge og ph.d.
15.25-15.45: Erfaringer fra hospitalssektoren ved Hanne Winther Frederiksen, afdelingssygeplejerske og ph.d.
15.45-16.00: Hvordan oplever tolkene den nye lovgivning? ved Philip Aller, kvalitets- og udviklingschef, TolkDanmark.
16.00 – 16.10: Tolkeloven fra patienternes perspektiv ved Alaa Nached, projektmedarbejder, Københavns Universitet.
16.10.16.30: Diskussion og opsamling

Baggrund:
I juli 2018 blev en ny lov indført, hvor patienter, der ikke taler dansk efter tre års ophold i Danmark, skal betale for tolk. Gebyret veksler mellem et par hundrede kroner til omkring 1500 kr. for tolk under indlæggelse. Loven har været omdiskuteret fra starten da den blandt andet formodes at kunne øge ulighed i sundhed, medføre en belastning af læge-patient forholdet og udgøre en stor administrativ byrde. Nu er der snart gået ni måneder og med seminaret vil vi gerne gøre status ved at opsamle erfaringer fra sundhedsprofessionelle, tolke og patienter.