Sund Start

 

Sund Start er en interesseorganisation, der opererer selvstændigt under Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS)

Hovedformål

 • Facilitere indvandrere og flygtninges integration i det danske sundhedsvæsen
 • Forberede yngre læger bedre til mødet med patienter med anden etnisk baggrund end dansk

Hvem er vi?

Vi er en gruppe af yngre læger, der frivilligt tilbyder undervisning om det danske sundhedsvæsen. Herigennem ønsker vi at vejlede nye medborgere i, hvordan man navigerer i det danske sundhedsvæsen med fokus på almen praksis, så de kan finde den rette hjælp, på rette tid og sted. De yngre læger bliver samtidig klogere på de barrierer og udfordringer, udlændinge oplever i mødet med det danske sundhedsvæsen. Vi er en styregruppe, der står for at organisere arbejdet i Sund Start. Kriterierne for at blive underviser er, at man er uddannet læge og har erfaring fra almen praksis.

Målgruppe

Kursister på sprogskoler, der underviser i dansk. Vi ønsker på sigt at udvide tilbuddet til også at omfatte kvindegrupper, foreninger, skoler mm. Vi tilbyder aktuelt undervisning i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark. I Region Nordjylland tilbyder Sund Nord lignende undervisning (http://sund-nord.dk/introduktion-til-det-danske-sunhedssystem.html. Læger, der kunne tænke sig at starte projektet op i Region Midtjylland, er velkomne til at kontakte styregruppen i Sund Start.

Hvordan?

I hver region er der en koordinerende læge, som er ansvarlig for at formidle kontakten mellem sprogskoler og undervisere:

 • Region Hovedstaden: Ida Vester Feilberg (SundStartHovedstaden@gmail.com)
 • Region Sjælland: Marieke Leemreize (SundStartSjaelland@gmail.com)
 • Region Syddanmark: Trine Neumann Hansen (SundStartSyd@gmail.com)

Vi underviser typisk 2 eller 3 læger sammen ad gangen. Undervisningen foregår som oplæg à 2-3 timers varighed, ideelt som del i et undervisningsforløb om sundhed. Kursisterne forbereder spørgsmål sammen med sproglæren forud for besøget. Vi har et standardoplæg, som bl.a. gennemgår følgende emner:

 • Hvad er en praktiserende læge?
 • Tavshedspligt
 • Hvorfor kan jeg ikke købe antibiotika på apoteket?
 • 112 og 1813 / lægevagten
 • Hvad gør jeg hvis jeg bliver gravid?
 • Forebyggende undersøgelser

Oplægget kan tilpasses målgruppen; kursisterne kan for eksempel deles op i grupper efter køn / hvem der har børn mm. Vi justerer løbende vores oplæg ud fra den evaluering, som vi beder alle undervisningshold om at udfylde efter undervisningen. Ved udgifter til transport, vil underviserne bede om transportgodtgørelse fra sprogskolen.

For undervisere

Oversigt over ledige jobs / afholdte jobs:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16N83XtJDRIYxBwOn5g94h8ITx1-KkYtXV10gepVlPNg/edit#gid=0